Foreningens formål
“At udarbejde en sammenhængende plan for videreudvikling af den sydlige del af Nationalpark Thy – Agger, Krik og Vestervig, indeholdende visioner og idéer med fokus på friluftsliv og fritidsaktiviteter.
Formålet er at styrke områdets stedbundne kvaliteter – friluftsmæssigt, kulturelt, bosætnings-, turisme- og erhvervsmæssigt.
Benyttelse af naturen skal tage hensyn til områdets særkende og samtidig beskytte områdets unikke natur.”

Udviklingsstrategi
Foreningen har lavet en udviklingsstrategi – læs den klik her.

Vi vil løbende informere via vores hjemmeside Aggerby.dk og facebooksiderne Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig og aggerby.

Bestyrelsen

Formand

Tove Pilgaard (Krik- og Omegns Beboerforening)
TRP477@gmail.com

Næstformand

Vagn Cramer (Agger Havn Feriecenter)
v-cramer@post4.tele.dk

Kasserer
Jette Koldtoft (Vestervig Håndværker- og Borgerforening)
koldtoft@altiboxmail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Spetzler (Agger Beboerforening)
familien-trab@mail.dk

Anne Holm (Agger Beboerforening)
amdi@adr.dk

Jette Højberg (Krik og Omegns Beboerforening)
jettehoejberg1@gmail.com 

Helga Zettl (Vestervig Håndværker- og Borgerforening)

hz@altiboxmail.dk

Suppleanter

Jesper Raevsgaard Hansen (Agger Havn Feriecenter)
jesperraevsgaardhansen@gmail.com

Berith Fyhring
berith@fyhring.com 

Otto Lægaard (Vestervig Håndværker- og Borgerforening)
ottoljensen@gmail.com