Programmet for Sankt Hans aften

 

Så er programmet for

Sankt Hans festen klar,

se programmet her

 

 

Kontingent til Agger Beboerforening

Her er det beach volleyball banen ved klubhuset der renoveres.

Du kan stadig nå at deltage i lodtrækningen,

om gavekort og købmandskurv.

Gør som 77 husstande i Agger og Taabel allerede  har gjort,

indbetalt dit kontingent til Agger Beboerforening

 senest mandag aften den 20. juni 2022,

så er du også med i lodtrækningen og samtidig støtter du alle de mange tiltag der er gang i.

Vinderene udtrækkes til Sankt Hansfesten på torsdag.

Personmedlem ……………. Kr. 125,00,

Husstandsmedlem ………. Kr. 250,00

Kontingent kan indbetales på flg. måde:

Overførsel til Sparekassen Thy:

Reg.nr: 9111 konto nr.: 0550009250

MobilePay til:

67224 (husk navn og adresse)

Kontant indbetaling til:

Anne Holm, Vesterhavsvej 12B

 

Agger Beboerforening – Kontingentopkrævning

Kontingentopkrævning 2022.

Bestyrelsen prøver noget nyt, så i år får du ikke et girokort, men et brev.

Vi er nu i fuld gang med at omdele brevene til alle husstande og håber, at rigtig mange af jer vil indbetale kontingent for dermed at være med til støtte de mange tiltag der er i gang.

Sommerhuse i Agger Nordre Grundejerforening vil modtage brevet pr. mail.

Hvis du indbetaler kontingent før den 20. juni, deltager du i lodtrækningen om gavekort og købmandskurve.

Har du ikke modtaget brevet inden 10. juni, må du meget gerne sende en SMS til Anne Holm på 27635405.

Med venlig hilsen

Agger Beboerforenings bestyrelse

 

Nyt om Aggers bevægelsespark.

 

Fra og med i dag er det muligt at donere jeres pant-bon hos købmanden til Aggers nye bevægelsespark.

Små beløb har kæmpe betydning lige nu,

hvor vi forsøger at lave pladsen brugbar med bl.a. sandkasse og forbedring omkring beachvolley banen.

Der er mange som lige nu gør en kæmpe indsats for at få det hele til at lykkes.

Helhedsplan for Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig

Helhedsplanen for Landsbyklyngen  Agger, Krik og Vestervig er nu udarbejdet, og vi vil gerne benytte anledningen til at takke jer alle for det gode samarbejde i processen, og de spændende forslag.

Formålet med helhedsplanen er skabe synlighed, synergi og samarbejde i Landsbyklyngen; til fremme for området.

Planen fremhæver en række styrkepositioner for de tre byer, og hvad vi mener der skal udvikles videre på.

I kan læse Helhedsplanen i sin helhed via dette link.

Landsbyklyngen sender helhedsplanen til Thisted Kommune, Teknik og Erhverv,  hvor vi vil bed om et møde med relevante parter – for indarbejdelsen af Landsbyklyngens plan i kommunens fremtidsvision og planer.

Referat af Borgermødet den 19-04-2022

Fra Beboerforeningen skal lyde en kæmpe stor TAK til de 68 personer, der mødte op til mødet. Dejligt at beboerne i Agger er interesseret i det som frivillige bruger fritiden på. Det er medvirkende til, at mange får lyst til at gøre et ekstra stykke arbejde med at få vores dejlige by til at udvikle sig i rigtig retning. Samtidig er det vigtigt og skønt, at i kommer med jeres meninger, tilkendegivelser og gode råd omkring de ting, der er i støbeskeen lige nu.

Læs referatet her

Offentligt høringsmøde om fælles helhedsplan for Agger, Krik og Vestevig

Landsbyklyngen Agger-Krik-Vestervig inviterer til offentligt høringsmøde om fælles helhedsplan for Agger-Krik og Vestevig.

Mødet afholdes på Vestervig Skole lørdag den 23. april kl. 10-12

  • Oplæg ved arkitekt MAA Knud Aarup Kappel
  • Der serveres rundstykker og kaffe/the
  • Emnepunkter til debat ved bordene under kaffen
  • Debat og spørgsmål til arkitekt og bestyrelsen
  • Mulighed for at melde sig til interessegrupper

Gerne tilmelding til Jette Koldtoft på tlf. 60 92 54 13

 

Projektbeskrivelse af El ladestander

Så er der informationer om El-ladestander, som er til debat på vores stormøde tirsdag den 19. april kl. 19.00

Projektbeskrivelsen er her

STORT FÆLLESMØDE FOR ALLE I AGGER OG OMEGN

Der inviteres til

 

STORT FÆLLESMØDE FOR ALLE I AGGER OG OMEGN

TIRSDAG DEN 19/4 2022 KL. 19.00

I

AGGER BEBOERHUS

Emner:

  1. El lade standere i Agger. Se projektbeskrivelsen her
  2. Agger Bevægelsespark.
  3. Skulpturpark
  4. Det grønne område ved krydset Vesterhavsvej/Aggervej

Til alle 4 punkter vil der være en orientering, hvorefter der søges opbakning til det videre forløb både fysisk og finansielt.

 

Mvh

Agger Beboerforening

Agger Aktiv

Agger Havn Feriecenter

Agger Tange Feriecenter

Høfde 90

Agger Købmandshandel

Referat af generalforsamling i Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig

Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig har holdt generalforsamling den 24. marts 2022.

Du kan læse referatet, formandens beretning og regnskab på nedenstående link.

Referat

Formandens beretning

Regnskab