Aflyst – Generalforsamling i Agger-Krik Fiskeriforening

Agger – Krik Fiskeriforening indbyder til ordinær generalforsamling 2020/2021 på Agger Badehotel lørdag den 18. december kl. 11.00.

Kære medlem!   CORONAPAS KRÆVES

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved Badehotellets julebord, hvor “desserten” udover ris´alamande består af det traditionelle lotteri.

D AG S O R D E N

1)  Valg af ordstyrer, protokolfører og stemmetællere.

2) Formandsberetning. v/Hans Erik Nørgaard.

3) Årsregnskab v/Jørgen Kristensen.

4) Bestyrelsesvalg.

På valg er Anker Nielsen og Jørgen Kristensen for 2 år.

Johnny Damgaard og Jørgen Ruby Nielsen for 1 år.

5) Formandsvalg.

Hans Erik Nørgaard for 2 år.

6) Valg af suppleanter.

På valg er Harly Ruby og Torben Søe.

7) Valg af revisor.

8) Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 13. december.

9) Eventuelt.

På bestyrelsens vegne med ønsker om godt gensyn og venlig hilsen.

Agger den 16. november 2021

Hans Erik Nørgaard, fmd

Med hensyntagen til corona og eventuelt yderligere restriktioner gør vi opmærksom på, at generalforsamlingen med kort varsel vil kunne aflyses.

Fællesspisning i Agger Beboerhus 25 februar kl.18

AFLYST fællesspisning i Agger Beboerhus

Aflyst fællesspisning d. 28 jan. i AGGER BEBOERHUS pga coronasituationen

AFLYST bankospil i Agger Beboerhus

bankospil torsdag  20. januar er aflyst pga. coronasituationen

Turist i Agger

Bogbussen holder i Agger

Hver mandag holder Bogbussen ved Agger Købmandshandel i tidsrummet kl. 15:05-15:45.
Hvis du ikke allerede er oprettet som låner, kan du blive det i Bogbussen, hvor du også vil kunne betale evt. gebyrer.
Du kan også reservere materiale til afhentning i Bogbussen.

Bogbussen kører ikke i skoleferierne.

 

 

Strikkehjørnet i Agger Købmandshandel

Vi holder stikkecafé hver tirsdag i caféhjørnet i Agger Købmandshandel.

Vi mødes kl. 13.30 og får en hyggelig snak og drikker evt. en kop kaffe (skal købes i butikken – koster 10 kr.).

Det er ingen betingelse, om du har strikketøj med. Bare mød op til et par hyggelige timer.

Det er gratis og der er ingen tilmelding.

Hilsen

Randi Kristensen og Kirsten Andersen

Agger

Agger har fået en “Kulturambassadør”

Agger hat fået en ”Kultur Ambassadør”

Kulturminister Bertel Haarder blev meget begejstret for Agger og ”Høfde 90” International Skulpturfestival, da han besøgte byen i forbindelse med ferniseringen af festivalen. Han benytter enhver lejlighed til at fortælle om oplevelsen af, at en så lille by, på det yderste hjørne af Danmark, kan skabe så meget kultur.

Bertel Haarder har i både TV og aviser/magasiner og ved de forskellige arrangementer han har deltaget i siden, fortalt om den oplevelse han fik i Agger. Senest i en artikel i Politiken Søndag.

Kulturministeren er en personlighed, som blandt andet gennem højskolebevægelsen, har fået kultur ind med modermælken. At en sådan personlighed blev begejstret for vores arrangement, bør gøre alle Aggerboere stolte.

Der er fire værker, der er doneret af fire forskellige kunstnere, efter ”høfde 90” International Skulpturfestival, som er blivende værker på høfde 90 og 89 i Agger, hvilket uden tvivl vil udvikle sig til at blive turistattraktioner.  Grønlandskunstneren Jens Erik Kjeldsens værk er lavet i en helt perfekt sten på høfde 89. Værket forsøger at holde vandet væk, og endda skubbe det tilbage, når det banker på kysten. Yderst på høfde 90 står ”Bådflygtning” og spejder ud over havet. ”Måske kommer min familie og venner også over?”. Figuren er fremstillet i kobber og rustfrit stål af den odensianske  kunstner Jens Galschøtt. Et smukt relief i en næsten fladt liggende sten, er udarbejdet af  Mujakic Bahnja  fra Bosnien, og svenske Kent Wahlbeck har udført maskemaling på høfdesten i høfde 90. Kunstneren har lovet at komme hvert andet år, for at vedligeholde værket.

På baggrund af kunstnernes begejstring, Kulturministerens og borgmesterens interesse samt  det overvældende besøgstal, som anslås til at være mellem 30 – 40.000  i de to uger festivalen stod på, er initiativtager/arrangør Kaj Thomsen og den kunstneriske konsulent Kirsten Barlit, Skulpturhaven i Svankjær enige om, at projektet gentages i 2017. Adskillige kunstnere har ligeledes udtrykt ønske om, at kunne deltage næste gang.