Så er slutrapporten færdig fra vores møde i Vestervig den 4. marts 2017.
Slutrapporten skal vi bruge for at komme videre i processen. Læs slutrapport klik her

Thisted Kommune har bedt os om at lave en kortere prioriteret liste, hvor vi skal tage højde for, hvad der er realistisk, samt lave en tidsplan og beskrive, hvordan vi vil finansiere projekterne.

Selvom alle forslag ikke er med i slutrapporten, kan de komme i betragtning senere, da vi har gemt alle forslag.