Så er slutrapporten færdig fra vores møde i Vestervig den 4. marts 2017.
Slutrapporten skal vi bruge for at komme videre i processen. Læs slutrapport klik her

Thisted Kommune har bedt os om at lave en kortere prioriteret liste, hvor vi skal tage højde for, hvad der er realistisk, samt lave en tidsplan og beskrive, hvordan vi vil finansiere projekterne.

Selvom alle forslag ikke er med i slutrapporten, kan de komme i betragtning senere, da vi har gemt alle forslag.

Allerede nu har gruppen sat Fjordbadet i Krik som 1. prioritet, projektet skal beskrives yderligere, også hvordan det skal finansieres.

Derudover er der foreløbigt nedsat følgende arbejdsgrupper:

Forslaget om en bedre koordinering af aktiviteter i området, evt. fælleskalender (årskalender). Jette Koldtoft og Susanne Spetzler vil starte projektet op.

Samarbejde med Thyborøn – herunder billigere overfart, især for cyklister. Jesper R. Hansen vil kontakte turistchefen.

Stien fra åen til Krik. Jette Højberg og Vagn Cramer vil starte projektet op.

Involvering af skoleklasser om mulighed for at starte virksomhed på trods af beliggenhed. Michael Mark vil starte dette op.

Gruppen er blevet enige om at stifte en forening, da vi mener at en forening står bedre, når vi skal ud at søge penge til projekterne.

Derfor holdt vi stiftende generalforsamling lørdag den 17. juni 2017 kl. 10-12 i Kulhuset i Krik.

Vi vil løbende informere via vores hjemmeside Aggerby.dk og facebooksiden aggerby.

På projektgruppens vegne
Susanne Spetzler
Agger Beboerforening

 

Projektgruppen

Der er nedsat en projektgruppe, som består af repræsentanter fra Agger Beboerforening, Krik og Omegns Beboerforening, Vestervig Håndværker- og Borgerforening, Agger Havn Feriecenter, Agger Athlon og Krik Vig Camping.

Formål
“At udarbejde en sammenhængende plan for videreudvikling af den sydlige del af Nationalpark Thy – Agger, Krik og Vestervig, indeholdende visioner og idéer med fokus på friluftsliv og fritidsaktiviteter.
Formålet er at styrke områdets stedbundne kvaliteter – friluftsmæssigt, kulturelt, bosætnings-, turisme- og erhvervsmæssigt.
Benyttelse af naturen skal tage hensyn til områdets særkende og samtidig beskytte områdets unikke natur.”