Foreningens formål
“At udarbejde en sammenhængende plan for videreudvikling af den sydlige del af Nationalpark Thy – Agger, Krik og Vestervig, indeholdende visioner og idéer med fokus på friluftsliv og fritidsaktiviteter.
Formålet er at styrke områdets stedbundne kvaliteter – friluftsmæssigt, kulturelt, bosætnings-, turisme- og erhvervsmæssigt.
Benyttelse af naturen skal tage hensyn til områdets særkende og samtidig beskytte områdets unikke natur.”

Helhedsplan for Agger, Krik og Vestervig
Formålet med helhedsplanen er skabe synlighed, synergi og samarbejde i Landsbyklyngen – til fremme for området. I kan læse Helhedsplanen i sin helhed  via dette link.

Udviklingsstrategi
Foreningen har lavet en udviklingsstrategi – læs den klik her.

Vi vil løbende informere via vores hjemmeside Aggerby.dk og facebooksiderne Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig og aggerby.

Bestyrelsen

Formand
Jette Højberg, Krik og Omegns Beboerforening
jettehoejberg1@gmail.com 

Næstformand
Susanne Spetzler, Agger Beboerforening
familien-trab@mail.dk

Kasserer
Jette Koldtoft, Vestervig Håndværker- og Borgerforening
koldtoft@altiboxmail.dk

Sekretærer

Berith Fyhring, Krik
berith@fyhring.com 

Mette Vibeke Nørgaard, Agger Havns Feriecenter

mettevn@outlook.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jens Pedersen, Agger Beboerforening
jenspedersen47@gmail.com

Kristina Krabbe Brønager, Vestervig Håndværker-og Borgerforening

krillebronager@hotmail.com

Suppleanter

Jesper R.  Hansen, Agger Havn Feriecenter

Tina Jensen-Sondrup, Vestervig Håndværker- og Borgerforening

Lars Pilgaard, Krik- og Omegnsbeboerforening