Om Netværksgruppen

Netværksgruppen udsprang oprindeligt af Beboerforeningen, med fokus på at koordinere de mange foreningers initiativer. Det arbejde er nu tilendebragt, og Netværksgruppen er opløst.

Det overordnede ansvar for videreførelsen af foreningssamarbejdet –  bl.a. gennem halvårlige  fællesmøder – sorterer nu direkte under Beboerforeningen.

08-04-2013 18-06-08