Nyt bestyrelse i Agger Beboerhus.

Der har været afholdt generalforsamling i Agger beboerhus og den nye bestyrelse har konstitueret sig sådan

 

Formand                                      Jens-Ole Lovmand

Næstformand                              Gitte Hansen

Kasserer                                       Karsten Eskerod

Sekretær                                      Bo Hansen

Udlejning                                     Merete Hansen

Pedel                                            Jørgen Slavensky

Bestyrelsesmedlem                    Ole Bruus

 

Vi vil gerne gøre opmærksom på at det påståede skimmelangreb kun kunne konstateres et enkelt sted og langt under grænseværdierne og ikke i opholdslokalerne ifølge målinger fra firmaet Skadeteknik og som følge deraf vil vi opfordre jer til at leje huset til jeres næste fest  eller sammenkomst da HUSET IKKE ER TIL SALG og derfor kan lejes flere år forud.

Al udlejning aftales med Merete Hansen på Tlf. 23232109 svarer hun ikke ring venligst igen senere

Det er vores intention at vedligeholde og forbedre huset med de økonomiske muligheder vi har og får til rådighed, for det meste ved frivillig hjælp.

Vi  er desværre også ramt af div. Corona restriktioner som vi selvfølgelig vil efterleve .

Kom på bykortet og sælg ud af dine overflødige ting.

Torsdag den 15. okt. 2020 afholder vi fælles markedsdag i hele Agger by.

Hvis du vil deltage med en stand på egen adresse, skal du tilmelde dig senest den 4. okt. 2020 til Henny Hjort på tlf. 31 27 10 97.

Samme dag vil der være Madmarked i De Sorte Huse og Kræmmermarked i Agger Beboerhus, hvis myndighederne tillader det.

Aflysning – Fiskens Dag

Fiskens Dag på Agger Havn skulle have været afholdt i juli måned, men pga. Covid 19 blev den udskudt til efterårsferien.

På grund af skærpede regler omkring forsamlinger, aflyses Fiskens Dag i 2020 definitivt.

Hans E. Nørgaard

Agger Krik Fiskeriforening

Mad-marked i Agger

Kom og se din lokale mad-producent i øjnene og hør mere

om, hvordan varerne er fremstillet.

Mød bl.a.: Kaffeklar, Gaardbageriet, Trynen i jorden,

Jens Bi-mand, Galgebakkens Hjortefarm, Thy Økobær,

Vesterhavshytten, Morsø Oliemølle m.fl.

På P-pladsen, Vesterhavsvej 6, Agger

Arrangør: Design Agger og Handelsstandsforeningen Agger

Flere butikker i Agger

Fællessangsaften i Agger kirke holdes i år i Vestervig kirke

Den traditionsrige aften med sommersange og digte i Agger Kirke holdes i år i Vestervig Kirke onsdag 29. juli kl. 19.30

Under coronarestriktionerne er der nemlig plads til flere syngende mennesker i Vestervig Kirke – fortiden 130.

Der er gratis adgang.

Programmet for denne fællessangsaften er inspireret af et ganske særligt år 2020 – 250-året for Ludwig van Beethovens fødsel, 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark og 75-året for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse:

– Vi synger bl.a. sange og revyviser fra besættelsestiden og mange fællessange fra højskolesangbogen, lyder det fra Organist Hans Henrik Gramstrup Larsen og Kirkesanger Birthe Aarup.

Nærmere på: www.vestervig-kirke.dk Kirkesanger Birte Aarup og organist Hans Henrik Gramstrup Larsen står for fællessangsaftenen, som bl.a. er inspireret af Beethovens 250-års-fødselsdag, 100-året for Genforeningen og 75-året for Befrielsen. Arkivfoto

Limfjorden – en opdagelsesrejse

Limfjorden – en opdagelsesrejse

 

      Har du og din familie lyst til en oplevelsestur på og ved Limfjorden?

Så er der mulighed 5 mandage i juli og august på følgende dage

fra kl. 13.00 til kl. 16.00.

13., 20. juli samt 3., 10. og 17. august.

 

Hvad spiser en hundestejle?                                                             

Kan du løfte en krabbe?

Hvad er en flæsketerning?

Tør du spise det du fanger?

Program:

Du kan komme ud på fjorden i båd eller du kan fiske fra opdagelsesplatformen og få svar på en masse spørgsmål om livet ved og på fjorden.

Mødested: Oplevelsesplatformen, Agger Havn.

 

Venlig hilsen

Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig og

Naturvejlederne fra Doverodde.

Sange ved havet 2020 er aflyst. Fiskens Dag udskydes.

Under hensyntagen til reglerne om forsamlingsfrihed og smittetryk kan Agger Fiskeriforenings bestyrelse ikke tage ansvaret for, at vores to populære arrangementer kan afvikles i sommer samtidigt med at landets love vil blive overholdt.
Vi arbejder på at SANGE VED HAVET stille og roligt vil kunne genoptages i 2021.
Vi har et ønske om at kunne udskyde FISKENS DAG og afholde den i uge 42. Derfor beder vi Jer om at holde øje med annonceringen i oktober.
Ingen er mere kede af det end vi, at aflysning og udskydelse er nødvendig. Vi håber meget på forståelse for vores beslutning, og ser frem til et på gensyn, når det igen er muligt at samles frit i Danmark.
Vi ønsker Jer alle en god sommer, som forhåbentlig vil bringe os alle sammen over på den anden side af corona krisen med et godt helbred i behold.
Venlige hilsner på vegne af Agger Krik Fiskeriforening.
Agger den 18. juni 2020
/Hans Erik Nørgaard

Aflyst – Store Kagedag

Desværre er vi grundet Corona nød til at aflyse de to Store Kagedag i juli måned, vi kommer igen i 2021.

Hilsen og god sommer til alle i Agger.

Beboerhuset bestyrelse

Menighedsrådsvalg i Agger sogn

Vedr. Menighedsrådsvalg i Agger Sogn

På grund af forsamlingsforbud, har vi valgt at udsætte orienteringsmødet til
Menighedsrådsvalg til den 19. August Kl 19.00 i Agger Beboerhus.
Vi håber rigtig mange møder op denne aften.

Der er 3 datoer man skal være OBS på vedr. valg til Menighedsråd i Agger.

19.august orienteringsmøde
15.september hvor der er valg til Menighedsrådet, det er de som møder op denne aften som vælger det nye Menighedsråd.

Hvis der ikke bliver valgt 5 medlemmer og 3 suppleanter denne aften, vil der blive et nyt møde den 6. Oktober og hvis der heller ikke denne aften kan stilles et nyt Menighedsråd, vil der blive valg i november.
Der kan også blive valg, hvis der inden den 13.oktober bliver indleveret mindst 1 liste med opstillede kandidater.

Venlig hilsen Agger Menighedsråd.