Agger Beboerforening - Logo

Den nye bestyrelse i Agger Beboerforening

Så har den nye bestyrelse i Agge beboerforening konstitueret sig.

Vi er gået i gang med at planlægge efterårets aktiviteter, men håber meget på at alle i Agger vil komme med gode ideer til hvad vi kan gøre for byen.

Så har du en idé eller noget du syntes byen mangler, så tøv ikke med at kontakte os.

Bestyrelsen se således ud:

Formand: Jens Pedersen.

Næstformand: Randi Kristensen

Sekretær: Sanne Søe Larsen

Kasserer: Anne Holm

Klubhusansvarlig: Brian Spetzler

De 2 suppleanter er:

Susanne Spetzler og Nadja Gisselbæk Christensen.

 

 

 

 

 

Fælles foreningsmøde

Til alle foreninger i Agger.

Der afholdes fælles foreningsmøde torsdag d. 14. oktober kl. 19.00 i skolestuen i Agger Beboerhus.

Dagsorden vil bliver udsendt til de enkelte foreninger formænd snarest.

Med venlig hilsen

Agge Beboerforenings bestyrelse.

Husk Generalforsamling i Agger Beboerforening

 

 

 

HUSK

 

Generalforsamling i Agger Beboerforening onsdag d. 25-8 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Vi håber rigtig mange vil møde op, komme med gode ideer/forslag til hvad den nye bestyrelse skal arbejde med i det kommende år.

Alle er velkomne, men det er kun medlemmer der har stemmeret.

 

Markedsdage i Agger

Fiskens Dag

Limfjorden – en opdagelsesrejse

30 børn og voksne havde en herlig dag ved Agger Havn, hvor aktiviteten – Limfjorden en opdagelsesrejse – fandt sted.

Husk at aktiviteten gentages 2. og 5.august kl. 13 – 16.

Du kan komme ud på fjorden i båd eller du kan fiske fra opdagelsesplatformen.

Få svar på en masse spørgsmål om livet ved og på fjorden.

Mødested: Oplevelsesplatformen, Agger Havn.

Arrangør: Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig

Turist i Agger

Kræmmere søges

til kræmmermarked i Agger.

Det foregår følgende dage onsdag den 14. juli, onsdag den 28. juli og torsdag den 5. august.

Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig senest den 2. juli 2021 til Henny Hjort på tlf. 31 27 10 97.

Kræmmermarked: pris 100 kr. pr. dag.

Du kan deltage en, to eller tre dage.

Markedet foregår i tidsrummet 10 – 16.

Den 14. juli og 28. juli vil der være Stor kagedag ved Agger Beboerhus, hvor kræmmermarkedet også vil være.

Den 5. august vil der være Madmarkedet på p-pladsen v/Agger Tange Ferie Center og kræmmermarked på fodboldbanen.

Arrangør: en gruppe kvinder under Agger Beboerforening

Kom på bykortet og sælg ud af dine overflødige ting.

Onsdag den 14. juli, onsdag den 28. juli og torsdag den 5. august 2021 afholder vi fælles markedsdag i hele Agger by.

Hvis du vil deltage med en stand på egen adresse, skal du tilmelde dig senest den 2. juli 2021 til Henny Hjort på tlf. 31 27 10 97.

Du kan deltage en, to eller tre dage.

Pris: en dag 50 kr., to dage 75 kr. og tre dage 100 kr.

Betaling ved tilmelding.

Den 14. juli og 28. juli vil der være Stor kagedag og kræmmermarked ved Agger Beboerhus.

Den 5. august vil der være Madmarked på p-pladsen v/Agger Tange Ferie Center og kræmmermarked på fodboldbanen.

Sankt Hans 2021

Beboerforeningen afholder ikke Sankt Hans !!

men der er bål på boldbanen onsdag aften d. 23 – 6