I 2014 blev Agger Beboerhus overdraget til Agger by fra Thisted Kommune.

Agger Beboerhus står nu selv for hele driften.
Dette indebærer, at vi selv skal afholde alle udgifter såsom lys, vand, varme, vedligehold, nyanskaffelser m.m.

Bestyrelsen er glade for de frivillige, der på mange måder yder en indsats. Det er ikke alle, der har mulighed herfor, men både små og store økonomiske bidrag modtages med tak.
Beboerhusets konto i Sparekassen kan benyttes:
reg.nr. 9111 kt.nr. 0555612664

Bestyrelsen