Stor tilslutning til Borgermødet om Vesterhavsvej

Stor tak til kommunen for at ville afholde vores ønske om et borgermøde i Agger! Borgermødet blev afviklet ligesom arbejdsgruppen og Agger Aktive ønskede det! Som formanden Esben Oddershede sagde, så er det ikke måden, vi plejer at gøre det på, men vi efterkommer gruppens ønske!,Det er vi meget glade for.
Så derfor blev der Tirsdag aften afholdt borgermøde om renovering af Vesterhavsvej i Agger, og et stort TAK til alle jer som bidrog aktivt med lokal viden og idéer til, hvordan vejen skal se ud i fremtiden.

Vi var ialt 80 med til borgermødet, hvor der også blev nedsat en ny arbejdsgruppe, som arbejder videre sammen med Teknik og Erhverv om at finde den bedste løsning for Vesterhavsvej.

Planlægning fra marts til juli.
Anlægget af projektet, ventes i udbud (august)
September til december, (Arbejdet udføres)

Vejen forventes klar til brug i december i år
Vi glæder os til at følge arbejdet , og vil her holde jer informeret

Info: Borgerindragelse for at få projektet så tæt på beboernes ønsker som muligt.

Formand for Miljø og Teknik byder velkommen, og takker for den flotte interesse for projektet Vesterhavsvej ! Han takker også forvaltningen for flot arbejde vedr. Processen !