Sange ved havet 2020 er aflyst. Fiskens Dag udskydes.

Under hensyntagen til reglerne om forsamlingsfrihed og smittetryk kan Agger Fiskeriforenings bestyrelse ikke tage ansvaret for, at vores to populære arrangementer kan afvikles i sommer samtidigt med at landets love vil blive overholdt.
Vi arbejder på at SANGE VED HAVET stille og roligt vil kunne genoptages i 2021.
Vi har et ønske om at kunne udskyde FISKENS DAG og afholde den i uge 42. Derfor beder vi Jer om at holde øje med annonceringen i oktober.
Ingen er mere kede af det end vi, at aflysning og udskydelse er nødvendig. Vi håber meget på forståelse for vores beslutning, og ser frem til et på gensyn, når det igen er muligt at samles frit i Danmark.
Vi ønsker Jer alle en god sommer, som forhåbentlig vil bringe os alle sammen over på den anden side af corona krisen med et godt helbred i behold.
Venlige hilsner på vegne af Agger Krik Fiskeriforening.
Agger den 18. juni 2020
/Hans Erik Nørgaard