Nyhed – Tilsagn om midler til vandaktiviteter i Krik

Det er en stor glæde at kunne fortælle om byrådets beslutning om at give ressourcer til etablering af et fjordbad og andre vandaktiviteter – Carbon House – i Krik. Der er indgået et budgetforlig for 2019 og overslagsårene. I bedste fald har byrådet afsat 10 mill til Carbon House. Det samlede budget for Carbon House er på omtrent15 mill. Det betyder, at vi sammen med kommunen skal ansøge fonde om de sidste ca. 5 mill. Så forventeligt kan projektet igangsættes i 2019.
På bestyrelsens møde i denne uge besluttede vi, at vi vil skabe et økonomisk grundlag for en udviklingsfond. Fondens formål er, at kunne sikre, at vi kan betale for nødvendig professionel assistance ved flere af de projekter, vi er i gang med. Ved landsby klyngens generalforsamling, som vi forventer vil finde sted i februar 2019 vil vi orientere nærmere om vores projekter og udviklingsfonden.
Bestyrelsen drøftede desuden, hvordan vi kan få flere engageret i arbejdet med at realisere en række eksisterende og kommende projekter. Så vil du være med til at skabe udvikling for den samlede landsbyklynge er du meget velkommen til at henvende dig.