Menighedsrådsvalg i Agger sogn

Vedr. Menighedsrådsvalg i Agger Sogn

På grund af forsamlingsforbud, har vi valgt at udsætte orienteringsmødet til
Menighedsrådsvalg til den 19. August Kl 19.00 i Agger Beboerhus.
Vi håber rigtig mange møder op denne aften.

Der er 3 datoer man skal være OBS på vedr. valg til Menighedsråd i Agger.

19.august orienteringsmøde
15.september hvor der er valg til Menighedsrådet, det er de som møder op denne aften som vælger det nye Menighedsråd.

Hvis der ikke bliver valgt 5 medlemmer og 3 suppleanter denne aften, vil der blive et nyt møde den 6. Oktober og hvis der heller ikke denne aften kan stilles et nyt Menighedsråd, vil der blive valg i november.
Der kan også blive valg, hvis der inden den 13.oktober bliver indleveret mindst 1 liste med opstillede kandidater.

Venlig hilsen Agger Menighedsråd.