Generalforsamling 21. marts 2024 i Agger Beboerforening

Agger Beboerforening afholder generalforsamling

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 i Agger Beboerhus, lille sal.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne vil blive lagt ud på

hjemmeside: aggerby.dk og FaceBook-siden  Aggerby

senest den 14. marts.

Har du forlag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest den 13. marts.

Vi starter aftenen med indlægget ”Fra bondepige til fiskerkone” af Randi Kristensen.

Med venlig hilsen

Jens Pedersen, Formand

Agger Beboerforening