Agger Menighedsråd har konstitueret sig

Agger menighedsråd ser efter konstituering på menighedsrådsmødet d. 7 nov. 2018, således ud.

Formand: Gitte Thøgersen

Næstformand: Gitte Jensen

Kirkeværge: Kurt Gravesen

Kasserer: Rie Fink

Sekretær: Olga Krarup

Kontaktperson: Gitte Jensen