Fælles kalender for Agger, Krik og Vestervig

Denne kalender er oprettet på baggrund et stort ønske, der blev fremført på Visionsmødet i Vestervig den 4. marts 2017 fra foreninger og andre aktører i Agger, Krik og Vestervig-området.

Fælleskalenderen består af to kalendere:
Den offentlige, som du kan se her på siden og en intern kalender.

I den offentlige kalender lægger foreninger og andre aktører deres arrangementer op – offentlige eller kun for medlemmer.

Den interne kalender er ikke offentlig. Det er kun foreningerne og andre aktører, som har adgang. Den interne kalender skal ses som en planlægningskalender, hvor arrangementer, der ikke er klar til offentliggørelse, ligger, så andre foreninger og aktører kan se, om andre er ved at planlægge arrangementer på et bestemt tidspunkt.

For at få adgang til den interne kalender skal du rette henvendelse til Jette Koldtoft på mail koldtoft@altiboxmail.dk eller Susanne Spetzler på mail familien-trab@mail.dk.

Den offentlige kalender kan se på infoskærmen hos Agger Købmandshandel. Den offentlige kalender kan vises på hjemmesider, infoskærme m.v. Nærmere oplysning fås hos Jette Koldtoft, Susanne Spetzler eller Finn Christensen.