Referat af generalforsamling i Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig

Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig har holdt generalforsamling den 24. marts 2022.

Du kan læse referatet, formandens beretning og regnskab på nedenstående link.

Referat

Formandens beretning

Regnskab