Nyt fra Agger Beboerforening

Nyhedsbrev fra Agger Beboerforening august 2022.

Efter en rigtig god sommer med mange aktiviteter i byen til glæde for os alle, er vi nu i Beboerforeningen i aktivitet med vores forskellige planer.

Vi er i bestyrelsen glade for, at byen støtter stærkt om omkring Beboerforeningen. Vi har i år fået 59 nye medlemmer og vi har allerede fået 5 sponsorater til Agger Bevægelsespark. Tak for det og tak til alle dem, der lægger deres returflaskebon i kassen ved købmanden. Det har allerede givet næsten 3000 kr. Bliv endeligt ved.

Agger Aktivitetspark begynder at tage form. Vi har besluttet at tage mod et tilbud fra VikingNor, det er et seriøst firma, som vi får meget hjælp af og som har et spændende projekt, som vi aktuelt får retter lidt til, så der i starten af oktober ligger en færdig projektbeskrivelse.      Den vil så i begyndelse af november blive præsenteret for alle i Agger på et borgermøde, hvor vi også vil efterlyse lokale sponsorer. Herefter skal der søges sponsorater fra resten af Thy og fra fonde. En mindre del af projektet for mindre børn søges lavet inden for det næste halve år, mens den største del nok vil være færdig i 2024.

Skulpturparken rykker også nærmere. Vi forsøger i øjeblikket at finde stolper og betonfundamenter, som skulpturerne kan stå på, så hvis nogen har kendskab til runde træstolper på diametre på 30-35 cm og granit- eller betonfundamenter, så sig endelig til. Når det er på plads, kommer skulpturerne op.

Indkørslen til Agger. Der er indgået aftale med kommunen om rydning af arealet ved krydset mellem Aggervej og Vesterhavsvej. Det vil formentlig ske i oktober. Alle nåletræer langs de to veje ryddes på et stykke á ca. 100 m langs de to veje. Pilekrattet ned mod søen fjernes og sivene beskæres. Herefter skal lyng og græs i den sene vinter fjernes for at forny lyngen. Kommunen bekoster fjernelse af træer og buske, mens vi selv skal fjerne lyng og græs.

I regi af Landsbyklyngen Agger, Krik, Vestervig har vi et møde med kommunen om helhedsplanen i begyndelsen af september. Her vil bl.a. blive tanker om Cold Hawaii Masterplan, fortsat busdrift til Agger og parkeringsforhold i Agger blive fremført.