Nyt fra Agger Beboerforening – Bevægelsesplads og Lade standere.

Projekt Agger Bevægelsespark

Torsdag den 11/2 holdt beboerforeningen første møde med interesserede unge mennesker fra Agger, om etablering af bevægelsespark for alle aldre på beboerforeningens areal ved klubhuset på Rubyvej.

Der var et stort fremmøde og engagement for at komme i gang med projektet.

Der er dannet to grupper:

  1. Fodfolket, som hurtigt vil gå i gang med hvad, der kan laves midlertidigt i projektfasen.
  2. Tænkerne, som vil gå i gang med at lave en projektplan for etablering af en egentlig bevægelsespark. Et arbejde som skønnes at tage to år.

Som et spin off af mødet, vil der blive etableret en FB-gruppe med titlen Børn I Agger, målrettet de unge familier i Agger.

 

Projekt Lade stander ved Agger Købmand.

Ligeledes 11/2 blev der holdt møde i gruppen omkring lade stander ved Agger Købmand.

Vi går efter at etablere en lynlader på 150KW med to udtag. Pris omkring 700.000 kr

Der er ansøgt Vejdirektoratet om støtte på 200.000 kr.

I den nærmeste tid, vil der blive udarbejdet projektplan, finansierings- og drift plan.

Når dette forelægger i færdig form, vil vi indkalde til borgermøde.

 

I øvrigt kan jeg fortælle, at forholdene ved høfde 96 bliver påtalt af kommunalbestyrelsen over for Kystdirektoratet.

Med venlig hilsen

Jens Pedersen