Møde om bosætning, turisme og erhverv i Landsbyklyngens område.

Landsbyklyngen Agger – Krik – Vestervig holder møde torsdag den 16. januar 2020 kl. 17-19 om bosætning, turisme og erhverv i Landsbyklyngens område.

På mødet vil vi drøfte tiltag, der kan medvirke til at styrke bosætning, turisme og erhverv i Landsbyklyngens område.
Invitation er udsendt sidst i november til virksomheder, forretninger, foreninger, pengeinstitutter, Aktivitetscenter Vestervig Agger, skole- og dagtilbud, plejecenter, ejendomsmæglere, arkitekter, Nationalpark Thy, feriecentrene, Erhvervsforum Thisted, Hurup Handelsstandsforening, Nordre Grundejerforening Agger og øvrige centrale aktører i området.
Tilmelding til Jette Koldtoft – koldtoft@altiboxmail.dk – mobil 60925413 senest den 6. januar 2020.