Møde om Agger Beboerhus’s fremtid.

MØDE OM AGGER BEBOERHUS’S FREMTID

Beboerhuset i Agger har i de kommende år behov for store renoveringsopgaver, som ikke kan bekostes af de indtægter, der opnås ved udlejning og arrangementer. Alle i Agger og omegn, private, sommerhusejer og foreninger, indbydes derfor til en diskussion om beboerhusets fremtid:

Den 1. oktober 2019 kl. 19 i Agger Beboerhus.

Der vil være kaffe/te og kage. Øl og vand kan købes.

Agger Beboerhus er ejet af Den selvejende institution Agger Beboerhus. Overskuddet i beboerhuset er ganske beskedent og slet ikke stort nok til større vedligeholdelser som huset står over for de kommende år:

  1. Taget på skoleklasserne skal skiftes ud.
  2. Murværk er flere steder i dårlig tilstand. Hvilket kræver større reparationer og nyfugning.
  3. Mange ruder er punkterede.
  4. Generelt er der mange ting, der er slidte og trænger til udskiftning og vedligeholdelse.
  5. Inventar er gammelt og slidt
  6. Meget køkkeninventar har mange år på bagen.

Alt i alt har beboerhuset behov for et stort pengebeløb for at kunne forsætte i fremtiden.

Det er det, vi godt vil høre jeres mening om.

Mulige løsningsforslag set fra bestyrelsens side:

  1. Nytænke beboerhusets funktion og søge midler til en total renovering via lokale donationer og fonde.
  2. Nødvendig renovation via frivillig arbejdskraft og lokale donationer.
  3. Flytte beboerhusets aktiviteter til andre lokaliteter.
  4. Nedlægge beboerhuset.

Nødvendig renovation skønnes at koste mellem 400.000 og 600.000 kr.

Total renovation skønnes at koste over 1.000.000 kr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Agger Beboerhus