Landsbyklyngen Agger-Krik-Vestervig – afholdt generalforsamling

Så har der været afholdt generalforsamling i Landsbyklyngen Agger-Krik-Vestervig i Kulhuset i Krik.
Der var en god tilslutning og en livlig debat.

Efter generalforsamlingen orienterede Esben Oddershede, næstformand for den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland om deres planer og fjorbadet i Krik.

På generalforsamlingen blev følgende valgt:
• Agger – Susanne Spetzler og Berith Fyhring – suppleant Anne Holm
• Krik – Jette Højberg og Finn Christensen – suppleant Tove Pilgaard
• Vestervig – Otto Lægaard og Jette Koldtoft – suppleant Ole Bertelsen
• Øvrige fra 7770 området – Jesper R. Hansen, Agger Havn Feriecenter – suppleant Vagn Cramer, Agger Havn Feriecenter.

Den nye bestyrelse har holdt konstituerende møde med følgende fordeling af poster:
• Formand: Jesper
• Næstformand: Jette H.
• Kasser: Jette K.
• Sekretær: Berith

Har du lyst til at læse referatet fra generalforsamlingen, formandens beretning og regnskab så klik her.