Lade stander i Agger

Det er med stor glæde at Thisted kommune har opsat 4 lade standere til elbiler på

Kommunes parkeringsplads foran Agger Tange Feriecenter.

I henhold til samtale med Egil Husum i Thisted Kommune så er køreplan følgende.

  • Der er nu 4 standere med 22kwh opsat og klar til brug pr. 8. juli 2022.
  • Til oktober 2022 der opsættes lynlade standere (mere info til efteråret).