Jul som i gamle dage.

Jul som i gamle dage i Agger?

Nej, desværre ikke helt.

Vi kommer til at undvære de 3 juletræ med lys i, Beboerforeningens bestyrelser prøver at finde andre løsninger på juletræerne.

Men du kan alligevel godt begynde at glæde dig til jul.

Juleoptoget vender tilbage. Julemanden skal vækkes i kirken, efter flere års søvn på kirkens loft, derefter kører julemanden forrest i juleoptoget til Beboerhuset, hvor vi danser om juletræet, drikker glögg, spiser æbleskiver og ris a la mande. Stilehæfterne og tombolaen kommer vi heller ikke til at mangle i år.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 11. december, samt tænke over hvordan, du skal vinden en af de flotte præmier, for den flotteste udklædning i juleoptoget.

Hilsen

Agger Beboerforening.