Hvad sker der med Beboerhuset?

Vi har i dag, onsdag d. 9. oktober, fået foretager målinger af skimmelsvampen i Beboerhuset, når vi har modtaget resultaterne af disse målinger, kan bestyrelsen træffe beslutningen, om hvad vi mener, der skal ske med huset.

I ventetiden, til vi har prøvesvarene, er vi i fuld gang med at kigge på mulige løsningsforslag og har i den forbindelse haft nogle samtaler med flere foreninger og enkeltpersoner i byen.

Vi har ikke, ABSOLUT IKKE, truffet nogle beslutninger af hverken den ene eller anden art.

Vi vil selvfølgelig på et tidspunkt komme med bestyrelsens forslag, som vil blive fremlagt på et møde for hele byen eller på en ekstraordinær generalforsamling for beboerhusets medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Anne Holm