Høfde 90 på Facebook

Verdensballetten på høfde 90  

 

 

 

 

Den 3. august kl. 16 optræder Verdensballetten på stranden ved høfde 90 i Agger.

Billetter á kr. 369 kan købes via billetten.dk.

 

Foreningen Høfde 90

Bestyrelse:

Formand Hans E. Nørgaard
pejsen@altiboxmail.dk

Næstformand Kristian Mark
Kristianlmark@gmail.com

Kasserer Susanne Spetzler
familien-trab@mail.dk

Uden for bestyrelsen

Kunstnerisk konsulent Kirsten Barlit, Rie Fink og Otto Lægaard.

 

Foreningens vedtægter klik her

 

Medlemmer

Kontingent pr. år kr. 100.

Henvendelse til kassereren Susanne Spetzler.