En vellykket tur på Tangen

Sådan blev resultatet af min lille Affaldsindsamling på Agger Tange. Syv sække plus det løse der ikke kunne være i en sæk.

Der kom en enkelt herre og hjalp mig. Tak til ham.

 

På lørdag d. 17 nov. har jeg tænkt mig at gå en tur med et par affaldssække ude på den kommende fugleø på Agger Tange.

Der har vist været en havn engang. Der er dukket en masse affald op efter at hybenroserne er blevet fjernet.

Håber der er nogen der vil følges med mig. Begynder kl. 10.

Har kaffe med.  

Hilsen Lajla

Agger Menighedsråd har konstitueret sig

Agger menighedsråd ser efter konstituering på menighedsrådsmødet d. 7 nov. 2018, således ud.

Formand: Gitte Thøgersen

Næstformand: Gitte Jensen

Kirkeværge: Kurt Gravesen

Kasserer: Rie Fink

Sekretær: Olga Krarup

Kontaktperson: Gitte Jensen

Agger Beboerforening

Skattejagten for børn

Vejrguderne var endnu en gang i gunstigt humør. Omkring et halvt hundrede børn og voksne mødtes i dejligt solskin og moderat vindhastighed ved Vesterhavshytten, hvor der blev udleveret godteposer – med chips, juice mm. – og budt velkommen af Lone.
Derfra gik vi til første post ved signalmasten, hvor vi fandt 3 bogstaver og fik fortalt, hvordan balloner hejst op i masten blev brugt til at advisere fiskerne på havet om vejrforholdene: Bliv bare derude – Kom snarest hjem – Kom hjem nu!
Videre til høfde 90, hvor der også skulle samles tre bogstaver og samles 4-5 ting fra stranden.
Herfra gik turen mod nord til Udkigsmanden, som blev beklædt med tørklæde mm., så han ikke ville fryse for meget til vinter. Flere bogstaver.
Ned til Madpakkehuset, hvor der blev åbnet for godteposerne. Der var linet op med en masse herlige kreating (farvestålende piberensere, øjne, glimmer, tusher, farveblyanter, lim o.m.a.). Kunstværkerne blev samlet og transporteret ned til Vesterhavshytten, hvor de kunne afhentes – eller blive udstillet.
Efter en times kreative udgydelser gik vi videre ud på Agger Tange for at kigge på kvæget, som leverer kødet til burgerne i Vesterhavshytten. De holdt sig dog i sikker afstand – måske af frygt for at ende som burgermad.
Så tilbage til ISHUSET, som en af børnene sagde, hvor der var økologisk-gulerods-fløjtefremstilling. Peter havde øvet sig hele dagen, og kunne nu fremstille fløjter nok til et helt Agger Symfoniorkester. Vi andre skulle nok have øvet os lidt mere for at få et fløjt.
Efter at det sidste T var fundet, blev kodeordet VESTERHAVSHYTTEN dannet, og så var der is til alle børnene.
Jeg spurgte mine børnebørn, om det havde været en god skattejagt: “JAH!”.
“Hvad var det bedste?”
“Det var isen – nej, det var faktisk fløjten.”
Og mit eneste håb er, at fløjterne enten bliver spist eller rådner inden for kort tid – mine ører protesterer, når ungerne øver sig.

Tusind tak for en dejlig skattejagt til alle fra Vesterhavshytten inkl. de søde hjælpere.

Se billeder på Vesterhavshyttens side.

Nyhed – Tilsagn om midler til vandaktiviteter i Krik

Det er en stor glæde at kunne fortælle om byrådets beslutning om at give ressourcer til etablering af et fjordbad og andre vandaktiviteter – Carbon House – i Krik. Der er indgået et budgetforlig for 2019 og overslagsårene. I bedste fald har byrådet afsat 10 mill til Carbon House. Det samlede budget for Carbon House er på omtrent15 mill. Det betyder, at vi sammen med kommunen skal ansøge fonde om de sidste ca. 5 mill. Så forventeligt kan projektet igangsættes i 2019.
På bestyrelsens møde i denne uge besluttede vi, at vi vil skabe et økonomisk grundlag for en udviklingsfond. Fondens formål er, at kunne sikre, at vi kan betale for nødvendig professionel assistance ved flere af de projekter, vi er i gang med. Ved landsby klyngens generalforsamling, som vi forventer vil finde sted i februar 2019 vil vi orientere nærmere om vores projekter og udviklingsfonden.
Bestyrelsen drøftede desuden, hvordan vi kan få flere engageret i arbejdet med at realisere en række eksisterende og kommende projekter. Så vil du være med til at skabe udvikling for den samlede landsbyklynge er du meget velkommen til at henvende dig.

Fødevaremarked i Design Agger

I forbindelse med kulturekspressen holder vi fødevaremarked i Design Agger.

Køb lækre lokalproducerede fødevarer fra bl.a. Plan Thy, Galgebakkens Hjortefarm, Naturmad Thy, Jens Bimand, Nørre Kærgård Bison samt flere private. Der bliver bl.a. salg af kaffe/te og kage, hjortepølse, dyrekølle, sirup, marmelade, gelé, honning, pesto, krydderurte-salt, puré, saft, snaps, bisonkød, vin, knækbrød, æbler m.m.

Kom til rejsegilde ved Lodbjerg fyr Fredag d. 12-10 kl. 12.30 -15.00

 

Nationalpark Thy Tryk Her

KOM TIL REJSEGILDE VED LODBJERG FYR

Spærene ved Lodbjerg Fyr er rejst, så kom og hjælp os med at takke for håndværkernes indsats og skåle på bygningernes sikkerhed fredag d. 12/10 2018, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig.

I løbet af eftermiddagen vil der være mulighed for rundvisning med information om restaureringen, at hilse på nogle af Nationalpark Thys frivillige ved Lodbjerg Fyr og drøfte planerne for Lodbjerg Fyr fremadrettet.

Program 12.30 Ankomst ved Lodbjerg Fyr 12.45 Velkomst ved Torben Juul-Olsen, formand Nationalparkfondens bestyrelse. Vi skåler på fyrets sikkerhed 13-15.00 Åbent program for aktiviteter ved fyret herunder – Nationalpark Thy er vært ved lidt godt til ganen, – mulighed for rundvisning ved Esben Colding Broe, projektleder for Nationalparkcenter og bygninger. Se byggepladsen fra plateauet på stilladset, hør om arbejdet med spærene, ændringer i restaurerings planerne m.v. – hils på nogle af frivillige i Nationalpark Thy – hør om – og kom med ideer til – de fremtidige planerne for fyret ved Charlotte Katholm, fyrmoster og frivilligkoordinator

Åbent hus i Vesterhavshytten – 5. Oktober

Meddelelse: Da vi efter 8 års forpagtning nu har købt Vesterhavshytten i Agger , afholder vi en reception fredag d 5/10 fra 13-17
Hvor vi servere lidt af husets mad og drikke
Vi glæder os til at fejre dagen med jer.

Lone og Peter

 

Nyhed: Gammelt hegn mellem 89 & 90 fjernet

Efter henvendelse til kystinspektoratet d. 26-8 2018, har de på opfordring fjernet det gamle hegn mellem opgangen til høfte 89 og høfte 90.

Vi takker kystinspektoratet for hurtig sagsbehandling. Hilsen Agger Beboerforening

 

WalknRoll 2018