STORT FÆLLESMØDE FOR ALLE I AGGER OG OMEGN

Der inviteres til

 

STORT FÆLLESMØDE FOR ALLE I AGGER OG OMEGN

TIRSDAG DEN 19/4 2022 KL. 19.00

I

AGGER BEBOERHUS

Emner:

  1. El lade standere i Agger. Se projektbeskrivelsen her
  2. Agger Bevægelsespark.
  3. Skulpturpark
  4. Det grønne område ved krydset Vesterhavsvej/Aggervej

Til alle 4 punkter vil der være en orientering, hvorefter der søges opbakning til det videre forløb både fysisk og finansielt.

 

Mvh

Agger Beboerforening

Agger Aktiv

Agger Havn Feriecenter

Agger Tange Feriecenter

Høfde 90

Agger Købmandshandel

Referat af generalforsamling i Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig

Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig har holdt generalforsamling den 24. marts 2022.

Du kan læse referatet, formandens beretning og regnskab på nedenstående link.

Referat

Formandens beretning

Regnskab

Indvielse af ny turisthytte i Agger

Indbydelse til indvielse af ny Turisthytte i Agger.

Søndag den 10. april kl. 14.00.

Turisthytten finder du ved parkeringspladsen for enden af Vesterhavsvej.

Peter Sørensen fra restaurant Signalmasten byder på kaffe og lidt mundgodt.

Taler ved bl.a. Lars Møller fra Agger Tange Feriecenter.

Vi glæder os til at se jer.

 

Agger Aktive (Forretningsdrivende i Agger)

og

Turistambassadørerne i Hytten.

Referat af Agger Beboerforening generalforsamling

Beboerforenings bestyrelse siger tak

til alle de medlemmer der mødte op til generalforsamlingen torsdag den 31. marts.

Referat og vedtægterne kan læse her.

Referat

Regnskab 2021

De nye vedtægter

 

Generalforsamling d 8. april i Agger beboerhus

Der afholdes generalforsamling ifølge vedtægterne i Agger Beboerhus d. 8 april kl  19.00

Der serveres 2 stykker smørrebrød og en øl eller vand

Husk tilmelding til Merete  på telf 23237109 senest d. 4. april

Agger Elladestanderlaug

Agger Elladestanderlaug.

Vi er en gruppe, der i løbet af vinteren har arbejdet med etablering af en lynlader til elbiler ved Agger Købmandshandel.

Det er et samarbejde mellem Agger Købmandshandel, Agger Beboerforening, Agger Aktiv, Agger Nordre Grundejerforening, Agger Tange Feriecenter, Agger havn Feriecenter og Landsbyklyngen Agger, Krik, Vestervig.

Det er et projekt på omkring 700.000 kr. Her er der ansøgt om tilskud fra staten på 200.000 kr, mens vi har forhåndstilkendegivelse på yderligere 300.000 kr.

Vi er nu så langt, at vi gerne vil præsentere projektet for interesserede erhvervsdrivende, foreninger og beboere i Agger og omegn.

Derfor holdes der informations- og investormøde den:

19. april 2022 kl. 19 i Agger Tange Feriecenter.

Yderligere information udsendes senere.

Med venlig hilsen

Jesper R. Hansen

Lars Møller

Jens-Ole Lovmand

Jens Pedersen

Tak for en super fastelavnsfest.

Alle fremmødte, både de 15 børn og deres forældre/bedsteforældre, havde en rigtig hyggelig eftermiddag med tøndeslagning og konkurrencer, især var flødebollekast et stort hit.

Tak til Agger Købmandshandel for slik og frugt til tønderne.

Tak til Nadja Gisselbæk Christensen for lege og konkurrencer.
Tusind tak til alle børn og voksne, der deltog i vores tøndeslagning.

Agger Beboerforening

Nyt fra Agger Beboerforening – Bevægelsesplads og Lade standere.

Projekt Agger Bevægelsespark

Torsdag den 11/2 holdt beboerforeningen første møde med interesserede unge mennesker fra Agger, om etablering af bevægelsespark for alle aldre på beboerforeningens areal ved klubhuset på Rubyvej.

Der var et stort fremmøde og engagement for at komme i gang med projektet.

Der er dannet to grupper:

  1. Fodfolket, som hurtigt vil gå i gang med hvad, der kan laves midlertidigt i projektfasen.
  2. Tænkerne, som vil gå i gang med at lave en projektplan for etablering af en egentlig bevægelsespark. Et arbejde som skønnes at tage to år.

Som et spin off af mødet, vil der blive etableret en FB-gruppe med titlen Børn I Agger, målrettet de unge familier i Agger.

 

Projekt Lade stander ved Agger Købmand.

Ligeledes 11/2 blev der holdt møde i gruppen omkring lade stander ved Agger Købmand.

Vi går efter at etablere en lynlader på 150KW med to udtag. Pris omkring 700.000 kr

Der er ansøgt Vejdirektoratet om støtte på 200.000 kr.

I den nærmeste tid, vil der blive udarbejdet projektplan, finansierings- og drift plan.

Når dette forelægger i færdig form, vil vi indkalde til borgermøde.

 

I øvrigt kan jeg fortælle, at forholdene ved høfde 96 bliver påtalt af kommunalbestyrelsen over for Kystdirektoratet.

Med venlig hilsen

Jens Pedersen

Strikkecafé i Agger Købmandshandel

Vi holder stikkecafé hver tirsdag i caféhjørnet i Agger Købmandshandel.

Vi mødes kl. 13.30 og får en hyggelig snak og drikker evt. en kop kaffe (skal købes i butikken – koster 10 kr.).

Det er ingen betingelse, om du har strikketøj med. Bare mød op til et par hyggelige timer.

Det er gratis og der er ingen tilmelding.

Hilsen

Randi Kristensen og Kirsten Andersen

Agger

Turist i Agger