Så er der igen EDB undervisning for 60+

De første kurser er kørt…med stor succes.

De indkøbte computere og udstyr er afprøvet  – Se mere om undervisningen her

computer_undervisning

Kurset kommer omkring hvordan man tænder og slukker, og hvordan man går på nettet, og får sin nem-id, klarer sin homebanking m.m.

Undervisningen sker af frivillige…som selvfølgelig har styr på det med computere, og betalingen er på kun 250 kr. for 5 gange a 2 timer.

Er du interesseret…eller kender du en der er, så ring til Else Marie fra bestyrelsen på tlf. 51 29 88 14 eller 75 63 09 87.

Og uanset hvad der står i papiret, så er det ikke for sent at tilmelde sig efter den 28. november 2013.

 

Undervisning i EDB for +60 år

Folketinget har vedtaget ved lov, at alle borgere fra 1. november 2014 skal kunne modtage elektronisk post.

Derfor har Agger Beboerhus søgt penge til nye computere samt udstyr til undervisning, og ALLE pengene er kommet hjem.

Computere og udstyr er indkøbt, og de første har tilmeldt sig kurset. Se mere om undervisningen her

computer_undervisning

Kurset kommer omkring hvordan man tænder og slukker, og hvordan man går på nettet, og får sin nem-id, klarer sin homebanking m.m.

Undervisningen sker af frivillige…som selvfølgelig har styr på det med computere, og betalingen er på kun 250 kr. for 5 gange a 2 timer.

Er du interesseret…eller kender du en der er, så ring til Else Marie fra bestyrelsen på tlf. 51 29 88 14 eller 75 63 09 87.

Og uanset hvad der står i papiret, så er det ikke for sent at tilmelde sig efter den 28. november 2013.

 

Kør rolle – Energiby

 Har du lyst til at have disse to billeder hængende?

Agger by har fået overdraget de 2 originale malerier, som Kristine Frøkjær har malet til projektet Energiliv Sydthy.

Inden malerierne finder deres endelig plads, synes vi, at malerierne skal udstilles rundt i Agger, så flest mulige kan studere dem. Hvis I er interesseret, så skal I henvende jer til Susanne Spetzler på mail familien-trab@mail.dk eller telefon 97 94 28 02.

Malerierne måler 80 x 80 cm.

Der er fabrikeret en lille ”folder”, som fortæller om projektet ”EnergiLiv Sydthy”

kør rolle 1              kør rolle 2

Billederne blev vist frem til fællesspisning den 26. oktober 2013.

fællesspisning

Kør Rolle

Har du lyst til at have disse to billeder hængende?

Agger by har fået overdraget de 2 originale malerier, som Kristine Frøkjær har malet til projektet Energiliv Sydthy.

Inden malerierne finder deres endelig plads, synes vi, at malerierne skal udstilles rundt i Agger, så flest mulige kan studere dem. Hvis I er interesseret, så skal I henvende jer til Susanne Spetzler på mail familien-trab@mail.dk eller telefon 97 94 28 02.

Malerierne måler 80 x 80 cm.

Der er fabrikeret en lille ”folder”, som fortæller om projektet ”EnergiLiv Sydthy”

kør rolle 1              kør rolle 2

Billederne blev vist frem til fællesspisning den 26. oktober 2013.

fællesspisning

Cykelsti fra Agger til Vestervig

200613_Cykelsti (1)

 Nu er entreprenøren i fuld gang med at etablere cykelbaner.

Der bliver etableret en cykelbane i hver side af vejen fra udkanten af Vestervig til det østlige byskilt i Krik og fra Kulhuset til krydset Aggervej/Krik Strandvej.

Cykelbanerne bliver 1,5 m brede, der laves en 30 cm hvid stribe, som markerer cykelbanen.

Der etableres tre chikaner i Krik: en lige inden for det østlige byskilt, en vest for Kulhuset og en ved de tomme grunde (Krik Strandvej 22-24-26). Derudover etableres der bump ved Y-krydset Klostermøllevej/Krik Strandvej.

På strækningen mellem Krik Strandvej 90 og broen ved Kastet Å (ca. 350 m) skal der købes jord. Det forventes, at alle aftaler er på plads til jul. Etableringen forventes at blive til foråret 2014.

Der opsættes nye gadelygter på strækningen i Krik, hvor de mangler.

22. november 2013

Snerydning i Agger

Nu nærmer tiden sig, hvor vi igen skal se sneen dale….DSC01788-horz
Det betyder for alle vores husejere på Vesterhavsvej, at I skal huske at rydde jeres gangsti, ganske som man rydder sit fortov i en by.

Der var rigtig mange der valgte at benytte Niels Noermark til at rydde sidste år, og det kan I stadig gøre. En frisk rapport siger, at ingen har meldt ordningen fra hos ham, OG der er allerede kommet flere kunder i år igen.

Prisen er 1 kr. pr. meter pr. gang + moms, og Niels Noermark har tlf. 22 26 07 20

Som mange ved, så kører han efter kommunens standarder..når der er sne og glat, og han rydder jo for kommunen i forvejen på cykelstien. Her er et link til kommunens oplysninger om Sne og glatte veje.

Så derfor, hjælp dig selv og alle os der skal færdes i byen, og vores børn…det var så godt sidste år.

Agger Beboerforening nov. 2013

 

Donation fra Veluxfonden +60

Veluxfonden er ansøgt om midler til indkøb af bærbare pc`er til brug for undervisning af +60 årige. Netværksgruppen har modtaget midler til indkøb af 5 pc`er og håber at kunne starte undervisning til efteråret. Vi mangler dog fortsat penge til indkøb af en projektor m.v., men håber det lykkes af fremskaffe midler hertil. Der vil efter sommerferien komme opslag omkring denne undervisning, som vil være beregnet på nybegyndere af edb. Undervisningen vil foregå i Beboerhuset ved frivillige undervisere. Undervisningen skal ses i lyset af, at der er vedtaget en lov om, at alle borgere skal kunne modtage elektronisk post fra det offentlige fra 2014/2015.

Donation fra Veluxfonden +60

Veluxfonden er ansøgt om midler til indkøb af bærbare pc`er til brug for undervisning af +60 årige.

Netværksgruppen har modtaget midler til indkøb af 5 pc`er og håber at kunne starte undervisning til efteråret.

Vi mangler dog fortsat penge til indkøb af en projektor m.v., men håber det lykkes af fremskaffe midler hertil. Der vil efter sommerferien komme opslag omkring denne undervisning, som vil være beregnet på nybegyndere af edb.

Undervisningen vil foregå i Beboerhuset ved frivillige undervisere.

Undervisningen skal ses i lyset af, at der er vedtaget en lov om, at alle borgere skal kunne modtage elektronisk post fra det offentlige fra 2014/2015.

Netværksgruppen Aggers hjemmeside.

Netværksgruppen Agger har nu gennem lang tid arbejdet på, at få en hjemmeside på plads.

Bestyrelsen har besluttet, at den nu oprettede hjemmeside redaktionelt overgår til egen redigering. Så vi håber i løbet af sommeren at få gang i nyhederne.

Mange gode sommerhilsner

Bestyrelsen