Borgermøde om manglende købmand!

Kære alle – aggerboere, turister, sommerhusejere – og hvem der ellers følger med.

MANDAG DEN 13. OKTOBER KL. 19.00 – er der BORGERMØDE i BEBOERHUSET – vedrørende vores mangel på købmand. Læs mere

Cykelsti Lodbjerg – Agger

Cykelsti Lodbjerg – Agger

Entreprenøren er i fuld gang med at etablere cykelsti, som skal gå fra Lodbjerg Plantage, vest og syd om Agger by og ud til Aggervej, se kort – Lodbjerg – Agger cykelsti oversigtskort Læs mere

Cykelsti Vestervig – Krik – Agger

Så er der ved at være lys forude!! Læs mere

Netværksgruppens logo

Netværksgruppens logo er nu på plads. Læs mere

Nyt fra 112 akuthjælperne

I forbindelse med generalforsamlingen i Agger Beboerforening i marts 2014, fik vi følgende nyt fra Bente Bang, der er en af 112 akuthjælperne. Hun fortæller lidt om hvordan det er gået siden opstart:

“Ja, vi har jo været i gang i år nu, og det har fungeret godt, og vi har haft 9 udkald i perioden – det er selvfølgeligt ikke godt, da der så er en borger der har haft brug for hjælp. Men det har virket godt, og vi har fået megen anerkendelse og tilkendegivelser at vi har givet tryghed. På alle udrykninger har vi været fremme under 3 minutter.

Vi afholder den 1 af 4 uddannelsesdage den 1 april, hvor vi holdes opdateret hele tiden.

Vi startede 21 personer, men vi har 1 person der er udtrådt, og er derfor stadig 20 med i korpset.

Vi har i Regionsrådet afsat yderligere 1 million kroner i 2014, så der kan komme 2 hold mere med i år og 1 mere i 2015. Vi har ligeledes besluttet at de 3 nye hold skal findes ved at borgerforeningen kan søge om at komme med, men kun de der har en responstid på over 12 minutter. Der er også besluttet at de bestående hold skal evalueres, og vi får oplyst hvor mange gange alle områder har været kaldt ud.”

Agger Beboerforening har modtaget 38.100 kr.

Da Altibox kom til byen, blev der med hjælp fra Thy-Mors Energi, indgået en ambassadøraftale med Altibox.

UdklipAftalen betød et kontakt beløb til foreningen, for hver forhåndstilkendegivelse der kom.

 

En stor del af arbejdet har Erik Jensen, Toftevej 1 stået for, og det skal han have en MEGET stor tak for. Uden hans tekniske indsigt og engagement, var vi ikke nået så lang.

MEN MEN, størrelsen af beløbet skyldes udelukkende alle Jer i Agger, der har valgt at benytte Altibox.

Så klap på skulderen til os selv, og vi vil i Beboerforeningen bruge pengene til at skab endnu mere trivsel for alle os i Agger.

 

Kør rolle – Energiby

 Har du lyst til at have disse to billeder hængende?

Agger by har fået overdraget de 2 originale malerier, som Kristine Frøkjær har malet til projektet Energiliv Sydthy.

Inden malerierne finder deres endelig plads, synes vi, at malerierne skal udstilles rundt i Agger, så flest mulige kan studere dem. Hvis I er interesseret, så skal I henvende jer til Susanne Spetzler på mail familien-trab@mail.dk eller telefon 97 94 28 02.

Malerierne måler 80 x 80 cm.

Der er fabrikeret en lille ”folder”, som fortæller om projektet ”EnergiLiv Sydthy”

kør rolle 1              kør rolle 2

Billederne blev vist frem til fællesspisning den 26. oktober 2013.

fællesspisning

Cykelsti fra Agger til Vestervig

200613_Cykelsti (1)

 Nu er entreprenøren i fuld gang med at etablere cykelbaner.

Der bliver etableret en cykelbane i hver side af vejen fra udkanten af Vestervig til det østlige byskilt i Krik og fra Kulhuset til krydset Aggervej/Krik Strandvej.

Cykelbanerne bliver 1,5 m brede, der laves en 30 cm hvid stribe, som markerer cykelbanen.

Der etableres tre chikaner i Krik: en lige inden for det østlige byskilt, en vest for Kulhuset og en ved de tomme grunde (Krik Strandvej 22-24-26). Derudover etableres der bump ved Y-krydset Klostermøllevej/Krik Strandvej.

På strækningen mellem Krik Strandvej 90 og broen ved Kastet Å (ca. 350 m) skal der købes jord. Det forventes, at alle aftaler er på plads til jul. Etableringen forventes at blive til foråret 2014.

Der opsættes nye gadelygter på strækningen i Krik, hvor de mangler.

22. november 2013

Snerydning i Agger

Nu nærmer tiden sig, hvor vi igen skal se sneen dale….DSC01788-horz
Det betyder for alle vores husejere på Vesterhavsvej, at I skal huske at rydde jeres gangsti, ganske som man rydder sit fortov i en by.

Der var rigtig mange der valgte at benytte Niels Noermark til at rydde sidste år, og det kan I stadig gøre. En frisk rapport siger, at ingen har meldt ordningen fra hos ham, OG der er allerede kommet flere kunder i år igen.

Prisen er 1 kr. pr. meter pr. gang + moms, og Niels Noermark har tlf. 22 26 07 20

Som mange ved, så kører han efter kommunens standarder..når der er sne og glat, og han rydder jo for kommunen i forvejen på cykelstien. Her er et link til kommunens oplysninger om Sne og glatte veje.

Så derfor, hjælp dig selv og alle os der skal færdes i byen, og vores børn…det var så godt sidste år.

Agger Beboerforening nov. 2013