Turist i Agger

Borgermøde om Vesterhavsvej 23/4 2019

Så er det tid til borgermøde om Vesterhavsvej,

det bliver d 23/4 2019 og afholdes på Agger tange feriecenter kl. 19 

Info: I denne uge har vi trafiktælling i byen og kommunen har gravet 4 huller i vejen for at se om underlaget er ok og det var det,

det var godt for ellers var der ikke penge nok, så det var heldig, hilsen Peter SørensenJulekonkurrencerne søndag d. 12. december 2021

Nyt om julekonkurrencerne i Agger søndag d. 12. december.

Ja, du læste rigtigt, i år laver vi flere konkurrencer.

Den ”gamle” kendte med julepyntet vindue og så en ny vi kalder ”Julebyløb”.

Konkurrencebetingelser:

Bedste julepyntede vindue.

Vil du deltage i denne konkurrence, så pynt et af dine vinduer, send din adresse senest den 9. december til

Anne Holm, mail: amdi@adr.dk eller tlf.: 27377680.

Betingelser for deltagelse:

  1. Du bor indenfor Agger byskilt
  2. Du vil gerne have din adresse på en liste, som skal uddeles til ”dommerne”.
  3. Dommerne må kigge på/ind ad dit vindue d. 12. december kl. 9-15.

Dommere er: alle der vil gå rundt i byen søndag d. 12. december mellem kl. 9-15.

Vil du ikke pynte et vindue, så vær dommer og stem på det vindue du syntes er det flotteste.

Listen med adresserne på de julepyntede vinduer, kan du hente hos Købmanden fra søndag morgen,

eller du kan selv printer den ud fra hjemmesiden Aggerby.

 

Desuden håber vi at byens erhvervsdrivende også vil lave julekonkurrence.

Betingelser for deltagelse:

  1. Du har lyst til at lave en konkurrence.
  2. Du bestemmer selv, hvad din konkurrence skal gå ud på og hvad præmien er.
  3. Du vil gerne have din adresse på en liste, som skal uddeles til dem der vil deltage i din konkurrence.
  4. At folk må kigge forbi din forretning/butik, eller der hvor du vil afholde konkurrencen mellem kl. 9.00-15.00.

 

Vil du deltage i denne konkurrence, så send navn og adresse senest den 9. december til

Anne Holm, mail: amdi@adr.dk eller tlf.: 27377680.

Mere nyt om alle konkurrencerne i løbet af næste uge, så følg med på hjemmesiden Aggerby og på FaceBook.

Ingen Juletræsfest – men masser af Julehygge

 

Julehygge i Agger

søndag d. 12. december 2021.

 

Det forløbige program er:

 

Jule-Byløb mellem kl. 9.00 og 15.00.

I stil med sidste år, skal alle der har lyst lave et julepyntet vindue.

Mange flere oplysning om dette senere,

men vi kan love flotte præmier til det flotteste vindue og blandt dem der gætter gåde.

 

Gløgg og æbleskiver ved Klubhuset, Rubyvej mellem kl. 14 00 og 16.00.

Beboerforenings bestyrelse vil sælge gløgg og æbleskiver.

I skal ikke snydes for vores tombola, med de mange flotte gevinster.

Vi finder også vinderne af Jule-Byløbet, når alle stemmer er talt op.

Agger Beboerforenings bestyrelse håber, at rigtig mange vil deltage og få en anderledes julefest.

Generalforsamling i Agger-Krik Fiskeriforening

Agger – Krik Fiskeriforening indbyder til ordinær generalforsamling 2020/2021 på Agger Badehotel lørdag den 18. december kl. 11.00.

Kære medlem!   CORONAPAS KRÆVES

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved Badehotellets julebord, hvor “desserten” udover ris´alamande består af det traditionelle lotteri.

D AG S O R D E N

1)  Valg af ordstyrer, protokolfører og stemmetællere.

2) Formandsberetning. v/Hans Erik Nørgaard.

3) Årsregnskab v/Jørgen Kristensen.

4) Bestyrelsesvalg.

På valg er Anker Nielsen og Jørgen Kristensen for 2 år.

Johnny Damgaard og Jørgen Ruby Nielsen for 1 år.

5) Formandsvalg.

Hans Erik Nørgaard for 2 år.

6) Valg af suppleanter.

På valg er Harly Ruby og Torben Søe.

7) Valg af revisor.

8) Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 13. december.

9) Eventuelt.

På bestyrelsens vegne med ønsker om godt gensyn og venlig hilsen.

Agger den 16. november 2021

Hans Erik Nørgaard, fmd

Med hensyntagen til corona og eventuelt yderligere restriktioner gør vi opmærksom på, at generalforsamlingen med kort varsel vil kunne aflyses.

AFLYST – Juletræsfest i Agger Beboerhus

AFLYST pga CORONA.

Juletræsfest i Agger Beboerhus.

Men bestyrelsen er i fuld gang med at finde på andre ting, så vi alligevel kan ønske hinanden en glædelig jul.

 

Tradition tro arrangerer Agger Beboerforening juletræsfest.

Vi starter i Agger kirke kl. 13.00 med en kort gudstjeneste og så skal vi vække julemanden,

som jo har sovet på kirkeloftet i snart 2 år, så han må være rigtig udhvilet og kan lave mange løjer med os.

Derefter fortsætter vi i Agger Beboerhus frem til kl. 16.00

Skal julestemningen fortsætte lidt længere, kan du/I spise en julemiddag på Agger Badehotel fra kl. 17.00.

(Husk at bestille bord)

Juleannonce 2021

Agger Beboerforening - Logo

Nyt fra Agger Beboerforening.

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet.

 

Hermed er en status på de opgaver Agger Beboerforening arbejder med lige nu:

Agger Beboerforening har deltaget i en succesfuld fremlæggelse af planerne for boligbyggeri på fodboldbanen. Der var mange interesserede både lørdag og søndag, og mange blev skrevet op til bolig.

 

Vedligeholdelse af området ved signalmasten har været behandlet i klima-, miljø- og teknikudvalget i Thisted Kommune. Der var en positiv stemning for at der skulle gøres noget. Vi venter nu på et udspil fra teknisk afdeling.

 

Randi og Jens havde i går (d. 11. november 2021) et møde med to personer fra teknisk afdeling hvor vi beså forholdene omkring kommunens arealer i Agger og Vesterhavsvej.

Der var en meget positiv stemning for at gøre noget ved arealet nord for Vesterhavsvej ved krydset, fjernelse af træer og buske og oprensning af søen.

Vesterhavsvej vil blive færdiggjort med opfyldning af bedene med sand, samt genplantning af hjelme. Det bliver vidste nok først til sommer.

Kør Rolle skiltene vil blive genopsat.

Muligheden for at overdrage kommunernes areal vest for Enebærvej langs Vesterhavsvej er ret gode. Vi afventer kommunens svar.

Vi beså også parkeringspladsen ved Agger Tange Feriecenter mhp. renovering og evt. busvendeplads. Det er en større opgave, som man vil tygge på.

 

Der har været holdt møde i udvalget for opsætning af El-lade-standere. Vi er enige op at arbejde videre med opsætning af hurtig-ladere, måske ved købmanden, men pladsen er ikke endelig valgt. Der er udarbejdet et idepapir, som vil blive brugt i de videre forhandlinger med kommune og Thy-Mors Energi.

AFLYST pga coronasituation18. november igen Bankospil i Agger Beboerhus

aflyst pga coronasituation

Så afholder vi igen bankospil i Agger Beboerhus.

Torsdag d. 18. november 2021 kl. 19.

Dørene åbnes kl. 18.

Pris pr. plade kr. 10.

Der er salg af kaffe, the og kage i pausen (10 kr.).

Gevinster: Ænder og flæskestege, ekstra gevinst købmandskurv, sidegevinster.

Amerikansk lotteri i pausen.

Fælles foreningsmøde.

Har du husket at tilmelde dig til

fælles foreningsmøde?

Ellers kan du stadig nå det,

enten til:

Sanne Søe-Larsen (Info@norsby.dk)

eller

Anne Holm (2737 7680)

Mødeindkaldelse er sendt ud via mail til alle foreningsformænd i Agger.

Kulturekspressen

Se alle arrangementer klik her

Agger Beboerforening - Logo

Den nye bestyrelse i Agger Beboerforening

Så har den nye bestyrelse i Agge beboerforening konstitueret sig.

Vi er gået i gang med at planlægge efterårets aktiviteter, men håber meget på at alle i Agger vil komme med gode ideer til hvad vi kan gøre for byen.

Så har du en idé eller noget du syntes byen mangler, så tøv ikke med at kontakte os.

Bestyrelsen se således ud:

Formand: Jens Pedersen.

Næstformand: Randi Kristensen

Sekretær: Sanne Søe Larsen

Kasserer: Anne Holm

Klubhusansvarlig: Brian Spetzler

De 2 suppleanter er:

Susanne Spetzler og Nadja Gisselbæk Christensen.

 

 

 

 

 

Fælles foreningsmøde

Til alle foreninger i Agger.

Der afholdes fælles foreningsmøde torsdag d. 14. oktober kl. 19.00 i skolestuen i Agger Beboerhus.

Dagsorden vil bliver udsendt til de enkelte foreninger formænd snarest.

Med venlig hilsen

Agge Beboerforenings bestyrelse.