INFORMATION VEDRØRENDE KØBMANDSBUTIKKEN I AGGER 

Fremover vil det være muligt for alle anpartshavere eller andre interesserede at følge med i arbejdet omkring etablering af en ny købmandsbutik i Agger  på butikkens nye hjemmeside, klik her

Informationerne vil derfor ikke længere blive opdateret på Aggerby.dk eller Agger-ans.dk.

Bemærk at der fortsat kan købes anparter i selskabet.

Kontonr. i Sparekassen Vendsyssel er reg. nr. 9070 kontonr. 1625117026

Du bedes oplyse navn, adresse og e-mail når du indbetaler.

Skulle man glemme at oplyse e-mailadresse ved indbetaling, så fremsend din e-mailadresse til: Kresten Søgaard: info@danmarkdirekte.dk

Hilsen Erhverv- og landsby i udvikling ApS

 

Nyheder

9. november 2015

Vi kan fortælle, at I Thisted Dagblad var der den 3. november en omtale af vores bestræbelser på at skaffe en ny købmand til byen. For de der ikke har læst omtalen er her en gengivelse af indholdet af artiklen:

”Agger Handels- og Turistcenter

Anpartsselskabet bag købmandsbutikken i Agger har brugt årets fejlslagne forsøg på at installere en ny købmand i bygningen på at tænke i helt nye baner.

Direktøren i selskabet, Jimmy Fisker, fortæller, at man sammen med arkitekt Søren Sarup, der selv ejer et sommerhus i Agger, har arbejdet på en løsning, der ikke findes magen til i andre byer. Resultatet er blevet et projekt med arbejdstitlen ”Agger Handels- og Turistcenter”, der ifølge planerne kræver en investering i omegnen af fire mio. kroner.

Planerne går ud på, at inddrage hele bygningsmassen i forskellige aktiviteter, så der bydes på såvel visuelle som æstetiske og sociale oplevelser i bygningen. Blandt andet går planerne ud på, at etablere en café i tagetagen, hvorfra der en pragtfuld udsigt over fuglereservatet. Derudover skal ejendommen stråtækkes og facaden ud mod Vesterhavsvej skal være åben, så man kan se ind i butikken, fortæller Jimmy Fisker. Derudover arbejder arbejdsgruppen med en idé, hvorefter der skal placeres flere turist- og kulturrelaterede aktiviteter i butikken – side om side med en købmand. Han fortæller, at forudsætningen for, at projektet kan få planerne gennemført, er en ekstern medfinansiering.

Bestyrelsen har gennem hele processen holdt et par møder med Thisted Kommunes byplansafdeling, som har anbefalet projektet over for Realdania, som der netop er sendt en ansøgning til, oplyser Jimmy Fisker, der samtidig understreger, at det primære fokus naturligvis fortsat er at få en købmand tilbage til Agger.

Anpartshaverne vil blive præsenteret for planerne ved generalforsamlingen i februar næste år. Og om alt går vel skal hele projektet være gennemført i to etaper med april 2017 som endemål. Renoveringen af stueetagen skal allerede være afsluttet til april næste år.

Vi tror på, at projektet vil gøre butikken attraktivt for en idérig person, der vil drive købmandsbutikken i Agger, understreger Jimmy Fisker. ” Artikel slut.

Når vi har valgt at pege på en bredere anvendelse af ejendommen, er det for at gøre det mere attraktivt for en købmand at etablere sig i Agger. Det er samtidig et forsøg på at sikre at indtjeningen og kundeunderlaget er til stede – også i årene frem. De øvrige aktiviteter i bygningen tænkes derfor etableret med en købmand som centrum og udbyder. Der er altså ingen modsætning mellem det vi at skaffe en købmand til byen og de planer for ejendommen vi har beskrevet i en handleplan for matriklen – tværtimod. Vi har brugt mange timer og møder på at skaffe en købmand til byen på ordinære betingelser – uden at vi er kommet en løsning nærmere. En af de væsentligste årsager til at det endnu ikke er lykkedes at skaffe en købmand til Agger er, som tidligere oplyst, at pengeinstitutterne ikke vil låne penge til et usikkert projekt i et yderområde. Vi har samtidig indset, at en købmand kun vanskeligt vil kunne overleve i konkurrence med de mange andre dagligvare butikker i nærområdet, hvis ikke han/hun har noget mere at byde på end en butik med et basissortiment.  Det vil til eksempel være helt oplagt at satse på, at en kommende købmand også vil kunne tilbyde egnsspecifikke specialiteter m.m.

Det er meget vigtigt at understrege at projektet kun vil kunne gennemføres hvis vi er i stand til at få det finansieret bl.a. gennem fondsstøtte mv.

En anden vigtig forudsætning er naturligvis at anpartshaverne vælger at godkende projektet på Generalforsamlingen i som måske allerede kommer i januar måned 2016. Her vil detaljerne og begrundelserne blive nærmere forelagt.

ApS Bestyrelsen


Kære alle anpartshavere – 26. oktober 2015

Vi har været lidt stille i bestyrelsen siden sidst – hvilket primært skyldes at vi har holdt vores sommerferie. Det har vi dog været færdige med et stykke tid, og nu er efterårsferien også forbi.

Det er ikke lykkedes for os endnu, at få skaffet en købmand til butikken, hvilket vi selvfølgelig er godt og grundig trætte af.

Vi har fulgt op på alle tidligere kontakter, givet information til nye interesserede og vi har fulgt op på de henvendelser vi har fået fra Jer på mulige emner. Vi har sat meget favorable vilkår for at leje butikken – både husleje og åbningsperiode, men stadig ingen ønsker at leje vores butik og selv drive købmandsbutik. Det har samtidig heller ikke været muligt for dem, der har vist seriøs interesse, at få finansiering i et pengeinstitut.

Vi er dog endnu ikke færdige med at forsøge, og blandt andet arbejder vi på et samarbejde med en anden købmand fra lokalområdet, som en mulighed. Så vi bliver ved, men hvis I sidder med gode ideer og input, så kom endelig med dem stadigvæk. Vi vil også øge vores markedsføring som det næste.

Derudover har vi som vi skrev sidst, fået skabt en skitse over muligheder for anvendelse af ejendommen, samt en projektbeskrivelse. I det arbejde har vi brugt Jeres input med gode ideer, fra det spørgeskema vi sendte rundt (for længe siden) vedrørende indkøbsvaner og udbud af varer i butikken – så tak for det. Sidder du stadig derude med en ide til hvad butikken kunne bruges til – udover en købmand, så hører vi rigtig gerne fra dig.

Det er meningen at skitser, ideer og projektbeskrivelse skal bruges til at søge støttekroner til at omdanne butikken til at kunne indeholde flere funktioner og indkøbsmuligheder, så vi i højere grad kan servicere alle der kommer forbi. Første ansøgning regner vi med at sende 4. november til Realdania. Den ansøgning vil også blive omtalt i pressen.

Et punkt vi har vendt flere gange, er vores information til Jer som anpartshavere, og vores markedsføring af ejendommen. Vi ønsker stadig at sende informationer direkte til Jer via mail, men vi vil samtidig få etableret vores egen hjemmeside, som omhandler butikken og de tiltag vi får sat i gang der. Det er meningen at informationen på Agger-ans.dk forsvinder – og at der fremover ligger et link til den nye hjemmesiden. I mellemtiden ligger der nu informationer om butikken på Aggerby.dk – link her http://aggerby.dk/butikken/ – og her vil dette nyhedsbrev også være tilgængelig.

Der har hen over sommeren været flere rygter i gang om at vi skulle have afvist nogle købmænd. Det har vi svaret på i august, og det svar ligger tilgængelig på http://agger-ans.dk/koebmandsbutik-i-agger. Informationen vil dog som tidligere skrevet blive fjernet fra Agger-ans.dk, og fremover vil sådanne informationer blive sendt direkte på mail til Jer alle.

Vi skal understrege, at vores primære fokus er at skaffe en købmand til ejendommen – hvilket også er det vi har lovet. Alle øvrige tiltag, skal alene sikre kundegrundlag og udnyttelse af hele ejendommen, så den samlede drift bliver endnu mere bæredygtig.

Det var en efterårshilsen fra Agger, og skriv eller ring til os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.

Hilsen Anne Søndergaard

Erhverv og Landsby i Udvikling ApS


Kære anpartshavere – 25. juni 2015

Vi sender her en sommerhilsen, mens vi holder vejret og venter på det gode sommervejr.

Vi venter også stadig på en købmand til vores butik, og vi må erkende, at en permanent løsning finder vi ikke inden sæsonen i år. Tiden er gået, og vores emner har meldt fra for i år, blandt andet på grund af den meget korte tid til sæsonen starter. Og sæsonen er vigtig i Agger…

DERFOR åbner vi op for, at man kan etablere sig i butikken i denne sæson, uden de store omkostninger.

Skulle der derfor være en eller flere blandt Jer, der har lyst til at starte f.eks. et brødudsalg op, så kontakt os. Bager Madsen er klar til at levere, og der er en fornuftig indtjening på bagerbrød. Åbningstiderne kan jo være ganske få timer hver morgen.

Eller er der måske nogle af Jer der har mulighed for at putte andet i butikken i år – f.eks. Outlet m.m., så ring eller skriv endelig til os. Butikken kan hurtig gøres klar.

Eller hvis I har kontakter til nogle der gerne vil sælge i sommerlandet, så sig endelig til.

Eller måske er der nogle der sidder med andre ideer? Det der er vigtigst lige nu er, at butikken ikke står tom hele sommeren. Turisterne kommer om en uge jf. Agger Feriehuse, så vi har lidt tid at løbe på endnu.

Hvis I har været i Agger, kan I se af vedhæftede billede, at kunderne står klar, og hvis der ikke er en købmand næste år, kommer de ikke igen. Det er forøvrigt et “festligt” indslag af kunstner Jens Erik Kjeldsen (far til Mary ved signalmasten). Figurerne kan købes for 3.000 kr. stk. hvis det har interesse.

Hvis vi ender med en helt tom butik i år, har vi tilbudt at facaden og eventuelt også ejendommen indenfor, kan bruges fra den 1. – 15. august, hvor Den Internationale Skulpturfestival “Høfde 90″, løber af stablen i Agger.

Inden da, kommer der i næste uge en stor skaterbane til byen (betalt af Agger Beboerforening). Den vil muligvis blive placeret på parkeringspladsen udenfor, såfremt vi ikke får etableret andet i ejendommen i løbet af de næste uger. Når banen kommer, vil det i det mindste, give noget liv udenfor.

På den lange bane, trækker vi nu for alvor i arbejdstøjet i bestyrelsen, for vi skal have lagt en plan og den skal vi have gennemført inden foråret. Vi har jo allesammen andel i en ejendom der ligger meget centralt placeret i byen, og rummer mange kvm. Det må vi kunne udnytte til noget andet – udover en købmandsbutik. Den plan begynder vi på nu, med hjælp af Thy Erhvervsforum, et iværksætterforløb samt de konsulenter vi eventuelt skal bruge ud over det. Vi har besluttet at spendere lidt af kassebeholdningen her, da ingen af os i bestyrelsen har de kompetencer, og samtidig er det bidende nødvendigt, at der er fremdrift i det vi gør. Og det er en svær proces, når vi i bestyrelsen er placeret langt fra hinanden.

MEN lige her og nu, hvis nogle er friske på at putte noget i butikken, kan I kontakte undertegnede – på tlf. 25 96 01 23 eller Poul Erik Thyland på tlf. 21 37 21 11. Vi hjælper Jer meget gerne igang….med det praktiske.

På vegne af bestyrelsen

Anne Søndergaard