Agger Beboerforening - Logo

Den nye bestyrelse i Agger Beboerforening

Så har den nye bestyrelse i Agge beboerforening konstitueret sig.

Vi er gået i gang med at planlægge efterårets aktiviteter, men håber meget på at alle i Agger vil komme med gode ideer til hvad vi kan gøre for byen.

Så har du en idé eller noget du syntes byen mangler, så tøv ikke med at kontakte os.

Bestyrelsen se således ud:

Formand: Jens Pedersen.

Næstformand: Randi Kristensen

Sekretær: Sanne Søe Larsen

Kasserer: Anne Holm

Klubhusansvarlig: Brian Spetzler

De 2 suppleanter er:

Susanne Spetzler og Nadja Gisselbæk Christensen.