Agger Beboerforening - Logo

Dagsorden til Ekstraordinær generalforsamling i Agger Beboerforening.

Ekstraordinær Generalforsamling

Agger Beboerforening.

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 19.00

i Agger Beboerhus, stor sal.

 

Dagsorden:

1Valg af dirigent.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

     Lejla Pedersen – modtager genvalg

     Rie Fink – modtager ikke genvalg

    Peter Iversen – modtager ikke genvalg

    Anne Holm – modtager genvalg

    Søren Strandgaard – modtager ikke genvalg

3. Valg af suppleanter

    Jens Pedersen – modtager genvalg

    Gitte Hansen – modtager genvalg

4. Eventuelt.

 

I tilfælde af, at valget ikke kan gennemføres, nedlægges foreningen

i henhold til vedtægternes §11. 

 

 

     

Vedtægternes §11:

I tilfælde af foreningens ophør, kan en afsluttende generalforsamling

foretage videre disposition, ud fra 3 forslag fra bestyrelsen

i overensstemmelse med foreningens formål.