Cold Hawaii – Musik i Agger – aflysning

På grund af coronavirus, og forsamlingsforbud, bliver vi desværre nødt til at aflyse alle arrangementer i De Sorte Huse i juli måned.
Arrangementet med John Mogensen Live den 5. august vil, hvis det er muligt, blive afholdt. Dog flyttes det til Agger Badehotel.
Nærmere info senere.

Cold Hawaii – Musik i Agger