Agger Krik Fiskeriforening – aflysning af generalforsamling

Som landet ser ud med COVID-19, øgede smittetal og skærpede restriktioner, har vi i bestyrelsen i
enighed besluttet ikke at afholde generalforsamling i december 2020, men udskyde generalforsamlingen til 2021.
Agger den 28. oktober 2020
På vegne af
Agger Krik Fiskeriforening
/Hans E. Nørgaard