Agger Elladestanderlaug

Agger Elladestanderlaug.

Vi er en gruppe, der i løbet af vinteren har arbejdet med etablering af en lynlader til elbiler ved Agger Købmandshandel.

Det er et samarbejde mellem Agger Købmandshandel, Agger Beboerforening, Agger Aktiv, Agger Nordre Grundejerforening, Agger Tange Feriecenter, Agger havn Feriecenter og Landsbyklyngen Agger, Krik, Vestervig.

Det er et projekt på omkring 700.000 kr. Her er der ansøgt om tilskud fra staten på 200.000 kr, mens vi har forhåndstilkendegivelse på yderligere 300.000 kr.

Vi er nu så langt, at vi gerne vil præsentere projektet for interesserede erhvervsdrivende, foreninger og beboere i Agger og omegn.

Derfor holdes der informations- og investormøde den:

19. april 2022 kl. 19 i Agger Tange Feriecenter.

Yderligere information udsendes senere.

Med venlig hilsen

Jesper R. Hansen

Lars Møller

Jens-Ole Lovmand

Jens Pedersen