Netværksgruppen Agger

Foreningens formål er, at

  • fremme vækst og innovation for lokale erhverv og iværksættere i Agger
  • fastholde respekten for det lokale miljø
  • formulere og implementere en plan, som fastholder og udvikler Agger som et aktivt feriested og et godt sted at bo for alle
  • synliggøre Agger som et stærkt lokalt aktiv i Sydthy og i samspil med Thisted kommune og Region Nordjylland
  • koordinere og synliggøre de mange tiltag, der er i gang i Agger, og medvirke til videre udvikling heraf.

Foreningen er åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningen er uafhængig af organisations- og partipolitiske interesser.