Agge Beboerhus

DEMENTI, DEMENTI, DEMENTI, DEMENTI, DEMENTI!!!!!!!

Nordjyske bringer en artikel, der omtaler salg af Agger Beboerhus, det passer IKKE.

NEJ – Bygningen skal IKKE/KAN ikke sælges nu!!!!

Hvis det overhovedet kommer på tale, skal det besluttes på en generalforsamling.

Vi har i bestyrelsen for Agger Beboerhus forespurgt om muligheden for et salg, da kommunalbestyrelsen skal godkende et eventuelt salg, men som det ser ud i øjeblikket er det slet ikke aktuelt.

Med venlig hilsen

Anne Holm – formand for Agger Beboerhus.