Aflysning – Fiskens Dag

Fiskens Dag på Agger Havn skulle have været afholdt i juli måned, men pga. Covid 19 blev den udskudt til efterårsferien.

På grund af skærpede regler omkring forsamlinger, aflyses Fiskens Dag i 2020 definitivt.

Hans E. Nørgaard

Agger Krik Fiskeriforening