Aflysning af menighedsrådets arrangementer i marts

På menighedsrådsmødet d 11 marts blev det besluttet at aflyse kommende arrangementer i marts.

Kirkefrokost den 22. Marts er aflyst.

Kaffemøde den 25. Marts er også aflyst.

Gudstjenesterne er aflyst.

Kirkelige handlinger som dåb, vielser, bisættelser og begravelser vil finde sted. Dog med begrænset offentlig adgang.

Konfirmandforberedelse aflyses de næste to uger – indtil videre

Agger Menighedsråd