Aflysning af Generalforsamling 25 marts i Agger Beboerforening

   Aflysning pga. Corona

 

Velkommen til

Generalforsamling i

Agger Beboerforening 2020

 

Mødested: Beboerhuset

Tidspunkt: Onsdag den 25 marts kl. 19.00 – 20.30

 

Deltagere: Agger Beboerforenings medlemmer, samt interesserede ikke-medlemmer

Forplejning: Kaffe og brød

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Formandsberetningen (vil blive lagt på www.aggerby.dk efter mødet)

 

  1. Regnskab 2019

 

  1. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen består af: Lajla Pedersen (ikke på valg)

Anne Holm (ikke på valg)

Peter Iversen (modtager genvalg)

Søren Strandgaard (modtager genvalg)

Rie Fink (ikke på valg)

 

  1. Valg af suppleanter

Jens Pedersen (modtager genvalg)

Gitte Hansen ( modtager genvalg)

 

  1. Forslag om nye tiltag i Agger by, som I synes, Beboerforeningen skal tage sig af.

 

  1. Eventuelt

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Agger Beboerforening

Lajla, Anne H, Peter I, Søren S og Rie