Helhedsplan for Landsbyklyngen Agger, Krik og Vestervig

Helhedsplanen for Landsbyklyngen  Agger, Krik og Vestervig er nu udarbejdet, og vi vil gerne benytte anledningen til at takke jer alle for det gode samarbejde i processen, og de spændende forslag.

Formålet med helhedsplanen er skabe synlighed, synergi og samarbejde i Landsbyklyngen; til fremme for området.

Planen fremhæver en række styrkepositioner for de tre byer, og hvad vi mener der skal udvikles videre på.

I kan læse Helhedsplanen i sin helhed via dette link.

Landsbyklyngen sender helhedsplanen til Thisted Kommune, Teknik og Erhverv,  hvor vi vil bed om et møde med relevante parter – for indarbejdelsen af Landsbyklyngens plan i kommunens fremtidsvision og planer.